PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS MẠC THỊ BƯỞI
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Mạc Thi Bưởi
Địa chỉ: Nam Tân - Nam Sách - Hải Dương - Điện thoại 03203.794.285 - Email: c2.macthibuoi@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Mạnh Thắng
Đăng nhập